Tlmočenie a preklady

Tlmočenie

Disponujeme tímom tlmočníkov, s viacročnými skúsenosťami, a prostredníctvom nich sa venujeme tlmočeniu v rôznych oblastiach ako je napr.:
 • stavebníctvo a reality,
 • ekonómia,
 • medzinárodný obchod,
 • elektrotechnika,
 • medicína,
 • právo a iné.
Minimálna fakturácia je pracovný poldeň. Pracovný poldeň je definovaný ako miera, ktorá sa rovná 4 hodinám. V rámci fakturácie máme k dispozícii pracovný 3⁄4 deň a celý pracovný deň.

Spôsob fakturácie

1 pracovný poldeň = 4 hodiny
1 pracovný 3⁄4 deň = 6 hodín
1 celý pracovný deň = 8 hodín.
Nad rámec 8 hodín sa fakturuje každá začatá hodina zvyčajne vo vyššej cenovej tarife.

Cena

Každé tlmočenie je osobitné a z toho dôvodu nám odošlite svoje požiadavky mailom na adresu casaespana@casaespana.sk a na ich základe Vám pošleme návrh možného riešenia a cenovú kalkuláciu.

PREKLADY

Preklady casa espana
Naše preklady realizuje tím skúsených prekladateľov, ktorí dodržiavajú zásady profesionality. Poskytujeme preklady textov rôzneho charakteru a rozsahu v oblastiach ako:
 • ekonómia,
 • medzinárodný obchod,
 • právo,
 • matematika,
 • fyzika,
 • elektrotechnika,
 • stavebníctvo,
 • reality a pod.

Spôsob fakturácie

Minimálna fakturácia je 1 NS (normostrana). 1 NS je definovaná ako miera, ktorá sa rovná 1800 znakom vrátane medzier bez ohľadu na skutočný počet strán dokumentu.

Cena

Vzhľadom na to, že každý dokument je odlišný, odošlite nám predmetný dokument na preklad na casaespana@casaespana.sk a my Vám pošleme obratom spracovanú cenovú kalkuláciu.

Preklady casa espana

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o výučbu španielskeho jazyka, preklad, príp. sa len chcete informovať o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom, príp. využite uvedený formulár.

Prosíme Vás, aby ste si dôkladne skontrolovali správnosť Vašej kontaktnej adresy!