Ponuka kurzov

Individuálny kurz - prezenčný alebo online

 • tento typ kurzu sa považuje za najefektívnejší spôsob výučby, pretože študent má celý časový priestor v dĺžke trvania vyučovania sám pre seba,
 • odporúča sa ľuďom, ktorí sa potrebujú rýchlo čo najviac naučiť a to nielen z gramatiky, ale predovšetkým z bežnej komunikácie
 • základnou podmienkou úspešnosti tohto kurzu je nebáť sa pýtať a konzultovať svoje pozorovania s lektorom, ktorý je Vaším jazykovým trénerom.
 • štandardná vyučovacia hodina má dĺžku 2-krát 45min. bez prestávky. Na vyžiadanie je možné zabezpečiť vyučovaciu hodinu dĺžky 1-krát 60min. Intenzita kurzu v podobe počtu stretnutí za týždeň závisí od Vašich potrieb a „šije sa na mieru“.
 • vyučovanie prebieha v priestoroch Vzdelávacieho centra španielskeho domu® Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava I alebo priamo u Vás doma, v práci, vo firme alebo na inom, vopred dohodnutom, vhodnom mieste.

Kurz v mikroskupinách ( 2 až 6 osôb v skupine )

 • cenovo menej náročný kurz, ktorého cena sa odvíja podľa počtu účastníkov kurzu
 • časový priestor vyučovania sa delí medzi uchádzačov rovným dielom, čo znamená, že každý sa zapája rovnako intenzívne do vyučovania, za čo je zodpovedný nami vyškolený lektor.
 • dôraz sa kladie taktiež na interaktivitu medzi Vami a lektorom, ktorý bol nami vyškolený tak, aby operatívne riešil Vaše momentálne potreby na hodine.
 • štandardná vyučovacia hodina má dĺžku 2-krát 45min. bez prestávky. Na vyžiadanie je možné zabezpečiť vyučovaciu hodinu dĺžky 1-krát 60min. Štandardne jazykové stretnutia sa konajú 2-krát za týždeň. V prípade, ak si skupinku ale vytvoríte sami, počet stretnutí za týždeň závisí od Vašich potrieb a „šije sa na mieru“.
 • vyučovanie prebieha v priestoroch Vzdelávacieho centra španielskeho domu® Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava I alebo priamo u Vás doma, v práci, vo firme alebo na inom, vopred dohodnutom, vhodnom mieste.

Doučovanie

 • tento produkt je určený žiakom základných a študentom stredných a vysokých škôl.
 • doučovanie neznamená „naliať lievikom do hlavy“, zmyslom je vzbudiť záujem o španielčinu u doučovaného, čím sa zabezpečí jeho alebo jej dostatočné vnímanie a následne aj kladný výsledok z doučovania.
 • minimálna dĺžka stretnutia je 60min., štandardná dĺžka je 90min.
 • ide o najviac operatívny typ kurzu, na ktorý sú nasadzovaní jazykoví tréneri s veľkou dávkou trpezlivosti.
 • vyučovanie prebieha u Vás doma, príp. na inom vopred dohodnutom vhodnom mieste.

Jazykové pobyty v Španielsku a Kostarike

Španielsky dom® CasaEspaña ponúka širokú paletu kurzov španielskeho jazyka a jazykových pobytov na území celého Španielska a Kostariky v lukratívnych mestských zónach.

 • všetky vzdelávacie centrá, ktoré máme v našej ponuke sú akreditované jazykovedným ústavom Instituto Cervantes, ktorý je zárukou kvality jazykovej výučby,
 • vyučujúci sú kvalifikovaní učitelia a profesori s mnohoročnou praxou,
 • vzdelávacie centrá sú lokalizované v najlukratívnejších mestských zónach (centrách miest)
 • široká ponuka rôznorodých jazykových pobytov a ubytovania,
 • vynikajúce ceny,
 • kurzy pre všetky vekové a profesijné kategórie:
 • pre teenagerov od 13 rokov,
 • pre mladých od 17 rokov,
 • pre dospelých bez obmedzenia veku,aj 50+
 • vhodné pre učiteľov aj pre firmy,
 • prípravné kurzy na certifikát D.E.L.E.,
 • dlhodobé pobyty (semestrálne a ročné),
 • variabilná dĺžka jazykových pobytov (od 2 týždňov až po viacročné štúdium na univerzite),
 • stáže pre študentov a absolventov univerzít.
Jazykové pobyty viac tu

Pozrite si náš leták

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o výučbu španielskeho jazyka, preklad, príp. sa len chcete informovať o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom, príp. využite uvedený formulár.

Prosíme Vás, aby ste si dôkladne skontrolovali správnosť Vašej kontaktnej adresy!